ຂ່າວພາຍໃນປະເທດ

ເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ

ຂປລ. ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 1 ພະຈິກ 2013 ນີ້ ຢູ່ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ວຽກງານຄົນ ພິການ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ ພາຍໃຕ້ການ ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ອາຊາງ ລາວລີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານພັດ ທະນະທຳ-ສັງຄົມ ທັງເປັນປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ ໂດຍມີພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສະເໜີດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 232/ນຍ ລົງວັນທີ 6 ກັນຍາ 2013 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ສູງອາຍຸສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ທີ່ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ແບບແຜນ ການເຮັດ ວຽກຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ນອກຈາກນັ້ນ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ສູງ ອາຍຸ ໃນໄລຍະຜ່ານມາໂດຍຫຍໍ້ ຈາກທ່ານນາງ ອ່ອນຈັນ ທຳມະວົງ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ ໂດຍຍົກ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ  ຢູ່ ສປປ. ລາວ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນພິການ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ມີການ ປັບປຸງ ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຳນວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍແຮງງານ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາ, ກົດໜາຍ ວ່າດ້ວຍການປິ່ນປົວ ແລະ ອື່ນໆ.  ພ້ອມດຽວກັນນີ້   ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງຄົ້ນຄ້ວາ, ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ./.

 

ກັບສາລະບານ

 

ຂ່າວສານປະເທດລາວ ( ຂປລ ) - 80 ຖະໜົນເສດຖາທິລາດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ ໂທ: ( 856-21 ) 215402, ແຟັກ: 212446