ຂ່າວພາຍໃນປະເທດ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງການເງິນ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍການບັນຊີ ສະບັບປັບປຸງ

ຂປລ. ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງການເງິນ ຈັດສຳມະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການບັນຊີ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 2013 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ພະນັກງານທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ ກໍຄືພະນັກງານຂອງກົມບັນຊີ-ການເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງດຳລັດວ່າດ້ວຍບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ໄດ້ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ດັ່ງກ່າວ ແລະ ສາມາດນຳເອົາບົດຮຽນທີ່ໄດ້ໄປປັບປຸງ, ພັດທະນາລະບຽບການຕ່າງໆ ແລະ ໜູນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດແຕ່ລະບາດກ້າວ.

ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ໄດ້ກ່າວໃນໂອກາດເປີດພິທີ ໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ: ວຽກງານບັນຊີ ເປັນວຽກໜຶ່ງທີ່ມີບົດບາດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ ທີ່ສຸດຕໍ່ທຸກຂະແໜງການ ໂດຍສະເພາະວຽກງານໃນຂົງເຂດທະນາຄານ. ໃນນັ້ນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມ ແຂງ, ທັນສະໄໝ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ ກໍເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການຄຸ້ມຄອງລະບົບທະນາຄານ, ສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ໂປ່ງໃສ. ການສຳມະນາ ນອກຈາກເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ສະບັບປັບປຸງແລ້ວ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບລວມ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນ ຂະຫຍາຍລະບຽບການບັນຊີ ຢູ່ຂະແໜງທະນາຄານ ແລະ ສະເໜີຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳ ເຫັນຮ່ວມກັນ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີສະບັບປັບປຸງ ປະກອບມີ 8 ພາກ 89 ມາດຕາ ຊຶ່ງໃນກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກຳນົດຫລັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບ ການຖືບັນຊີຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ, ອົງການບໍລິຫານວິຊາການ, ກອງທຶນຂອງລັດ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທີ່ບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກຳໄລ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານ ການບັນຊີ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ເປັນເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ການກວດສອບບັນຊີ ພ້ອມທັງເປັນພື້ນຖານໃນການເກັບກຳພັນ ທະເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດທຸລະກິດ, ການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ./.

ກັບສາລະບານ

 

ຂ່າວສານປະເທດລາວ ( ຂປລ ) - 80 ຖະໜົນເສດຖາທິລາດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ ໂທ: ( 856-21 ) 215402, ແຟັກ: 212446