ຂ່າວພາຍໃນປະເທດ

ສະຫລອງວັນປະຊາກອນໂລກປີ 2013

ຂປລ.ໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2013 ນີ້ ທີ່ຫໍວັທະນະທຳແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ສະເຫລີມສະຫລອງວັນປະຊາກອນໂລກປີ 2013 ໂດຍ ການມີທ່ານ ດຣ. ຄຳລຽນ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຊ່ວຍວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ມີລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າ ການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຜູ້ຕາງໜ້າ UNFPA ປະຈຳ ສປປ.ລາວ ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ດຣ. ຄຳລຽນ ພົນເສນາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ວັນປະຊາກອນໂລກໄດ້ໝູນວຽນມາອີກວາລະໜຶ່ງ ຊຶ່ງການສະຫລອງ ໃນປີນີ້ຄົບຮອບ 26 ປີ ໄດ້ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມສຳຄັນ ໃນການ ເອົາໃຈໃສ່ ວຽກງານປະຊາກອນ ຢູ່ໃນປະຊາຄົມໂລກ ລວມ ທັງ ສປປ.ລາວ ແລະ ໃນປີນີ້ຍິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ ເນື່ອງຈາກເປັນປີສຸດທ້າຍ ຂອງການຈັດຕັ້ງແຜນປະຕິບັດ ການດຳ ເນີນງານຂອງປະຊຸມສາກົນ ວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ແຕ່ປີ 1994-2014 ແລະ ການກ້າວສູ່ການເປັນປະຊາຄົມອາຊຽນໃນປີ 2015 ຊື່ງຕ້ອງໄດ້ ທົບທວນຄືນ ຄວາມຄືບໜ້າ, ເພີ່ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຮັບປະກັນໄວໜຸ່ມລາວ ໂດຍສະເພາະໄວໜຸ່ມຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ສາມາດຕັດສິນບັນຫາຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ບົນພື້ນຖານ ການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫລືອທີ່ຈຳເປັນຈາກສັງຄົມ ໃນການປົກປ້ອງສິດທິດ. ໃນປະຈຸບັນອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງຈຳນວນ ປະຊາກອນໂລກ ແມ່ນນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ຂະນະດຽວກັນ ກຳລັງແຮງຂອງເພດຍິງ ກໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ທີ່ຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່ກັບເພດຊາຍ ໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງບັນດາ ປະເທດຕ່າງໆ. ສຳລັບຢູ່ ສປປ.ລາວ ຈຳນວນອັດຕາປະຊາກອນທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 25 ປີ ແມ່ນກວມເຖີງ 60 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈຳນວນ ປະຊາກອນທົ່ວປະເທດ, ໃນນັ້ນເຄິ່ງໜຶ່ງ ແມ່ນເພດຍິງ ຊຶ່ງປະຊາກອນເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນກຳລັງແຮງຫລັກ ໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ເຖິງຢ່າງກໍດີ ໃນທ່າມກາງຄວາມຄືບ ດັ່ງກ່າວ ສປປ.ລາວ ກໍຍັງພົບກັບ ສິ່ງທ້າທາຍ ຫລາຍຢ່າງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂເຊັ່ນ: ອັດຕາການເກີດລູກສູງໃນກຸ່ມໄວໜຸ່ມຍິງ ເນື່ອງຈາກການແຕງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຍັງມີເຖິງ 23% ຂອງແມ່ຍິງທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ ທີ່ຕ້ອງການ ການວາງແຜນຄອບຄົວ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງ ການວາງແຜນເອົາລູກ ຫລື ກຳນົດໄລຍະຫ່າງ ຂອງການຖືພາ, ຄວາມສ່ຽງໃນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແມ່ນສູງ ໃນກຸ່ມໄວໜຸ່ມຍິງ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນສຸມໃສ່ຊອກຫາສ່ອງທາງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາກຸ່ມປະຊາກອນ ທີ່ເປັນໄວໜຸ່ມ ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ການວາງແຜນ ເພື່ອການພັດທະນາ; ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາ ໃຈໃສ່ຂອດການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງການສະໜັບ ສະໜູນ ດ້ານທຶນຮອນ ກໍຄື ດ້ານວິຊາການຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແມ່ນມິຄວາມສຳຄັນຫລາຍ./.

 

ຂ່າວສານປະເທດລາວ ( ຂປລ ) - 80 ຖະໜົນເສດຖາທິລາດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ ໂທ: ( 856-21 ) 215402, ແຟັກ: 212446