ຂ່າວພາຍໃນປະເທດ

ການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າຫົງສາ ຄືບໜ້າ 10%

* (ຂປລ) : ພາຍຫລັງໄດ້ດຳເນີນໂຄງການກໍ່ສ້າງ ໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງຄວາມຮ້ອນ ຈາກຖ່ານຫີນ ເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເມື່ອຕົ້ນປີ 2010 ມາເຖິງປະຈຸບັນ ມີ ຫລາຍກິດຈະ ກຳມີຄວາມຄືບໜ້າສຳເລັດປະມານ 10% ໂດຍສະເພາະ ການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າ, ຖະໜົນສາຍຫລັກ, ສາຍສົ່ງ ແລະ ສະຖານີຈ່າຍໄຟຍ່ອຍ, ເຂື່ອນ, ຄອງເໝືອງ, ບໍ່ຖ່ານຫີນ ລວມ ທັງການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ການຊົດເຊີຍ ແລະ ການເອົາໃຈໃສ່ ວຽກງານ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

ທ່ານ ວໍລະວຸດ ລີນານົນ, ປະທານກຳມະການໂຄງການໄຟຟ້າຫົງສາ ຈຳກັດ ກ່າວວ່າ: ພື້ນທີ່ໂຄງການໂຮງງານໄຟຟ້າຫົງສາ ເປັນແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ຖ່ານຫີນແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ມີຈຸດປະສົງຈະນຳມາພັດທະນາ ໃຫ້ປະເທດລາວກາຍເປັນ ແຫລ່ງພະ ລັງງານຂອງພູມີພາກອາ ຊຽນ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ບໍລິສັດໄຟຟ້າ ຫົງສາ ຈຳກັດ ໄດ້ມີການຮ່ວມຮຸ້ນ ລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ ໂດຍມີຜູ້ຖືຮຸ້ນ 3 ບໍລິສັດຄື: ບໍລິ ສັດບ້ານ ປູ ພາວເວີ ຈຳກັດ 40%, ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າ ຣາຊະບູລີໂຮນດິ້ງ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) 40% ແລະ ລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ 20%. ໂຄງການນີ້ມີ 76,2 ກິໂລຕາແມັດ, ມີປະລິມານຖ່ານ ຫີນທັງໝົດ 577,4 ລ້ານໂຕນ ແລະ ພາຍຫລັງສ້າງສຳເລັດແລ້ວ ສາມາດສະໜອງຖ່ານຫີນ ເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ 14,3 ລ້ານໂຕນ/ປີ, ໂຮງງານໄຟຟ້າມີກຳລັງການຜະລິດທັງໝົດ 1.878 ເມກາວັດ, ສະເພາະໃນ ສປປ ລາວ ຈະມີລະບົບສົ່ງກະແສ ໄຟຟ້າແຮງດັນ 500 ກິໂລໂວນ ແລະ 115 ກິໂລໂວນ, ມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 3.710 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມີອາຍຸການສຳ ປະທານ 25 ປີ. ໂຄງການໄດ້ມີການສຶກສາ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບ ທັງມີການສ້າງແຜນຄຸ້ມ ຄອງ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງທະນາຄານ ໂລກ, ທັງມີມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານອາກາດ ແລະ ທາງນ້ຳ.

ທ່ານ ວໍລະວຸດ ລີນານົນ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມ ວ່າ: ປະຊາຊົນ ຈຳນວນ 450 ຄອບຄົວ ໃນ 5 ບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຖືກຍົກຍ້າຍໄປຢຸ່ບ້ານຈັດສັນໃໝ່ ຕາມເສັ້ນທາງ ເສດຖະກິດໄຊຍະບູລີ ຊຶ່ງ ໂຄງການໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ ໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ທັງໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ໄດ້ມີລາຍ ຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ໝັ້ນຄົງ ສາມາດຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ພາຍໃນ 10 ປີຕໍ່ ໜ້າ. ແນວໃດກໍຕາມ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າ ພະລັງ ຄວາມຮ້ອນຈາກຖ່ານຫີນ ເມືອງຫົງສາ. ນອກຈາກຈະປະກອບສ່ວນສຳຄັນ ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ເປັນແຫລ່ງພະລັງງານຂອງພູມີພາກ ອາຊຽນແລ້ວ ຍັງເປັນ ແຫລ່ງພະລັງງານ ຂອງສອງປະເທດ ລາວ-ໄທ ດ້ວຍເຊື້ອໄຟທີ່ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ດ້ານລາຄາ ແລະ ປະລິມານ, ສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ຂອງສອງປະເທດ ໂດຍການເຊື່ອມໂຍງການຄ້າ-ການທ່ອງທ່ຽວ ລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ໂຄງການນີ້ ມີກຳນົດການກໍ່ສ້າງໃຫ້ສຳເລັດໃນປີ 2015 ແລະ ໃນປີ 2016 ຈະສົ່ງ ຂາຍໄຟໄປຍັງປະເທດໄທ ໂດຍລັດຖະບານລາວ ຈະໄດ້ ຮັບພັນທະຈາກໂຄງການ ມູນຄ່າ 2.000 ກວ່າລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຕະຫລອດອາຍຸສຳປະທານ./.

ກັບສາລະບານ

 

ຂ່າວສານປະເທດລາວ ( ຂປລ ) - 80 ຖະໜົນເສດຖາທິລາດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ ໂທ: ( 856-21 ) 215402, ແຟັກ: 212446