ຂ່າວພາຍໃນປະເທດ

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເປັນວຽກໃໝ່ ຍູ້ໜູນການພັດທະນາປະເທດໃຫ້ກ້າວກະໂດດ

*(ຂປລ): ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແນວທາງການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະ ກິດ ສະເພາະຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ຕຸລາ 2010 ທີ່ໂຮງແຮມລາວພຣາຊາ ໄດ້ມີການ ຄົ້ນ ຄວ້າ ປຶກສາຫາລື ຮ່າງເບື້ອຕົ້ນກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະ ເພາະ ຢູ່ລາວ ຊຶ່ງວຽກງານດັັ່ງກ່າວເປັນວຽກໃໝ່ ສຳລັບ ສປປ ລາວ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ປະ ກອບສ່ວນເຂົ້າ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ຊາດ ໃຫ້ກ້າວກະໂດດ, ສາມາດບັນລຸຕາມແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມຂອງລັດຖະບານ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາສະຫັດສະວັດ.
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ດຳເນີນໄປພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ, ຮອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ, ທັງເປັນ ປະ ທານ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການຄຸ້ມ ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ, ມີບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ທູຕານຸທູດ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງ ການຈັດຕັ້ງສາກົນ ພ້ອມແຂກທີ່ຖືກເຊີນຈາກຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນໃນການສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ຊຶ່ງລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາດຳລັດວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດດັ່ງກ່າວ ຈະ ເປັນ ເຄື່ອງມືດ້ານນິຕິກຳເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ວຽກງານນີ້ ຖືກນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນສະພາບອັນຮີບດ່ວນ ແລະ ຈຳເປັນໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ ຍັງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບ ຂຶ້ນ ເປັນກົດໝາຍ ເພື່ອເພີ່ມລະດັບການສົ່ງເສີມວຽກງານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (ຂພສ) ໃຫ້ສາ ມາດ ແຂ່ງຂັນ ກັບ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ຜ່ານມາ ລັດຖະບານໄດ້ວາງນະໂຍບາຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ສາມາດເປັນກຳລັງສຳຄັນ ປະກອບ ສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ພຽງພໍໃນການຕອບ ສະໜອງ ຄວາມຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຢ່າງແຂງແຮງແກ່ການບຸກທະລຸດ້ານເສດຖະກິດ ໃຫ້ປະເທດເຮົາບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການລຶບລ້າງຄວາມ ທຸກ ຍາກຂັ້ນພື້ນຖານໃນປີ 2015 ແລະ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020, ການສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ຂພສ ແລະ ເຂດເສດຖະ ກິດ ສະເພາະ, ເປັນວຽກງານສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ຊຶ່ງລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນ 7 ໂຄງການໃຫຍ່ລະດັບຊາດ ພ້ອມໄດ້ແຕ່ງຕ ັ້ງຄະນະ​ຊີ້ ນຳໃນປີ 2009. ໃນປະຈຸບັນ ປະກອບມີຄະນະນຳຈາກບັນດາຂະແໜງການຕົ້ນຕໍ ຈຳນວນ 19 ທ່ານ ແລະ ຄະ ນະດັ່ງກ່າວໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານໃນການພິຈາລະນະ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂພສ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ມີຫລາຍບັນຫາທີ່ຄະນະຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳວຽກງານ ໂດຍຈະໄດ້ຈັດກອງປະ ຊຸມໃຫ້ໄດ້ ທຸກໆເດືອນ ເພື່ອແກ້ໄຂວຽກງານໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ ໄດ້ເນັ້ນຕື່ມວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງອີງໃສ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລວມໃນແຕ່ ລະໄລຍະ, ສະນັ້ນ ການປະຕິບັດວຽກງານ ຂພສ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອສ້າງແຜນພັດທະນາເຂດ ເສດ ຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໃຫ້ສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ ໃນ ຕົ້ນ ປີ 2011 ໂດຍໄລຍະຕົ້ນຈະເນັ້ນໜັກໃສ່ການພັດທະນາ ຂພສ ໃນ 5 ແຂວງບູລິມະສິດ ທີ່ຕິດພັນກັບການປະຕິວັດໃນເມື່ອນກ່ອນເຊັ່ນ: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫົວ ພັນ, ຊຽງ ຂວາງ, ອັດຕະປື ແລະ ແຂວງເຊກອງ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງຈະໄດ້ສຶກສາບ່ອນທີ່ມີທ່າແຮງດ້ານເງື່ອນໄຂທີ່ຕັ້ງ ເຊັ່ນ: ເຂດທາງລົດໄຟ, ເຂດເຊື່ອມຕໍ່ ຫລື ເຂດບໍລິການທາງຜ່ານ ຊຶ່ງເປົ້າໝາຍແມ່ນຮອດປີ 2015 ຈະສ້າງ ເຂດເສດຖະ ກິດພິເສດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ 10 ແຫ່ງ.
ແຜນພັດທະນາ ຂພສ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນບັນຫາໃໝ່ ຊຶ່ງໄລຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດ ສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນປີ 2003 ທີ່ເປັນທຶນຂອງລັດຖະ ບານ 100%, ໃນຕົ້ນປີ 2010 ໄດ້ອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ບໍ່ເຕ່ນແດນຄຳ ຢູ່ແຂວງ ຫລວງ ນ້ຳທາ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫລ່ຽມຄຳ ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຊຶ່ງເປັນເຂດຮ່ວມລົງທຶນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະ ບານ ກັບຜູ້ ພັດທະນາເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ. ສະເພາະເຂດທີ່ກຳລັງດຳເນີນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ດຳເນີນ ການພິຈາລະນາ ມີ: ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ 2 ແຫ່ງ, ເຂດພິເສດ ໄຫຫີນ ຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຫົວພັນ, ເຂດເມືອງທ່ອງທ່ຽວ ດອນໂຂງ-ຄອນພະເພັງ ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ເຂດບໍລິເວນດ່ານສາກົນ ນ້ຳເຫືອງ ເມືອງ ແກ່ນ ທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ສຳລັບເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ແມ່ນ ເຂດອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຫລັກ 21 ໂນນທອງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ເຂດເສດ ຖະກິດສະເພາະດົງໂພສີ./.

ກັບສາລະບານ

 
ຂ່າວສານປະເທດລາວ ( ຂປລ ) - 80 ຖະໜົນເສດຖາທິລາດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ ໂທ: ( 856-21 ) 215402, ແຟັກ: 212446