ຫລວງ​ນ້ຳ​ທາ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ


ຂປລ. ປັດຈຸບັນທົ່ວແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ຍັງເຫລືອເນື້ອທີ່ 217 ເຮັກຕາ, ໃນ 311 ຈຸດ, ທຽບໃສ່ປີ 2011 ເນື້ອ ທີ່ປູກຝິ່ນຫລຸດ ລົງ 165 ເຮັກຕາ, ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2012 ຫລຸດລົງ 60 ເຮັກຕາ, ສຳລັບສົກ 2013-2014 ສາມາດຈັດຕັ້ງການລົງກວດກາ ແລະ ທຳລາຍ ສວນຝິ່ນໄດ້ 152 ຈຸດ, ໃນເນື້ອທີ່ 51 ເຮັກຕາ, ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມປະຊາຊົນໃນກຸ່ມບ້ານ ເປົ້າໝາຍຫັນມາຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າໃຫ້ ຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຢຸດເຊົາການປູກຝິ່ນ.
ທ່ານ ສະແຫວງ ອຸປະເສີດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກຳມະການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດແຂວງ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ສະພາບດັ່ງກ່າວ ໃນກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບຕີລາຄາຄືນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ສົກປີ 2013- 2014 ແລະ ແຜນການສົກ ປີ 2014 - 2015 ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນ​ວັນ​ທີ 27 ເດືອນສິງຫາ ປີ 2014 ນີ້. ພ້ອມນີ້ ທ່ານຍັງຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ: ​ໃນ 1 ປີ ຜ່ານມາ, ຫ້ອງ​ການ​ຄະນະ​ກຳມະການ ແລະ ຄວ​ມຄຸມ​ຢາ ​ເສບ​ຕິດ ​ແຂວງຫລວງນ້ຳ​ທາ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງໜ້າປະຕິ​ບັດໜ້າທີ​ວຽກ ງານ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ​ຕາມ​ພາລະ​ບົດບາດ​ສິດ ​ແລະ ໜ້າທີ່​ຂອງ​ຕົນ, ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງການສະກັດກັ້ນການລັກລອບປູກຝິ່ນ, ໂດຍການຮ່ວມມືກັບບັນດາເມືອງ, ຂະແໜງການ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບສາກົນ ດ້ວຍຮູບການລົງ ໂຄສະນາສຶກສາອົບຮົມ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສຳຫລວດດ້ວຍລະບົບດາວທຽມ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການທາງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ ປູກຝິ່ນ ຫລຸດລົງຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.
ມາເຖິງປັດຈຸບັນທົ່ວແຂວງຍັງມີຜູ້ເສບຝິ່ນທັງໝົດ 1.485 ຄົນ, ຍິງ 334 ຄົນ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງການກວດນ້ຳປັດສະວະ ເພື່ອຊອກຫາ ສານເສບຕິດຢູ່ບັນດາ ໂຮງຮຽນ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ໄດ້ 64 ຄັ້ງ ຄັດເລືອກເປົ້າໝາຍເຂົ້າມາກວດໄດ້ທັງໝົດ 1.813 ຄົນ ຍິງ 68 ຄົນ, ພົບ ສານເສບຕິດໃນຮ່າງກາຍ 159 ຄົນ, ຈັດຕັ້ງການບຳບັດປິ່ນປົວຜູ້ຕິດຝິ່ນໄດ້ 2 ຊຸດ ມີຜູ້ເຂົ້າບຳບັດ 70 ຄົນ. ສ້າງບ້ານປອດຄະດີໄດ້ 84 ບ້ານ, ໃນນັ້ນໄດ້ຮັບມອບໃບຢັ້ງຢືນ ແລ້ວ 54 ບ້ານ. ພ້ອມນີ້ ຍັງໄດ້້ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນໃນກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍຫັນມາຜະລິດກະສິກຳເປັນ ສິນຄ້າໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຢຸດເຊົາການປູກຝິ່ນ ໂດຍການປູກ ໝາກ ນ້ຳມັນ ເພື່ອສົ່ງອອກ ສປ ຈີນ ໃນເນື້ອທີ່ 1.580 ເຮັກຕາ, 156 ບ້ານ, 2.832 ຄອບຄົວ. ໄດ້ຈັດສັນຍົກຍ້າຍເອົາປະຊາຊົນໃນເຂດປູກ ຝິ່ນມາເຕົ້າ ໂຮມສ້າງເປັນບ້ານ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການປູກພືດທົດແທນການປູກຝິ່ນ ເພື່ອແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດບ້ານທີ່ເຄີຍປູກຝິ່ນ, ມີວຽກເຮັດ ງານທຳທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາການລັກລອບປູກຝິ່ນ ແລະ ເສບຝິ່ນຂອງ ປະຊາຊົນ ໃຫ້ໝົດໄປ.
ສ່ວນທິດທາງແຜນການ ສົກປີ 2014 - 2015 ຈະສືບຕໍ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ແລະ ຜົນຮ້າຍຂອງ ຢາເສບຕິດໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນໃນແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍ ທີ່ມີການປູກຝິ່ນເສບຝິ່ນ ແລະ ຢາເສບຕິດໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ຈັດຕັ້ງ ການບຳບັດໃຫ້ໄດ້ 120 ຄົນ, ສູ້ຊົນສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານປອດຢາເສບຕິດໃຫ້ໄດ້ສະເລ່ຍ ເມືອງລະ 10 ບ້ານ./.

 

 

ກັບສາລະບານ                ກັບຫນ້າຫລັກ

 

ຂ່າວສານປະເທດລາວ ( ຂປລ ) - 80 ຖະໜົນເສດຖາທິລາດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ ໂທ: ( 856-21 ) 215402, ແຟັກ: 212446